Boh je vždy dobrý

Boh je vždy dobrý

Každé dobré danie a každý dokonalý (zadarmo, veľký, hojný) dar zostupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny [východ alebo západ], alebo nejakého obratu zatônenia [ako pri zatmení]. JAKUB 1:17

Jakub nám hovorí, že Boh je dobrý, bodka. On nie je dobrý niekedy; On je dobrý vždy.

Nie je úžasné mať Boha, ktorý sa nikdy nemení? S Bohom nie je žiadny obrat, žiadna zmena. Môžeme sa na Neho spoľahnúť, že bude stále verný, vždy milosrdný a odpúšťajúci, aby konal v náš prospech, kým budeme žiť.

Ak máme ťažké obdobie a máme chuť to vzdať, Boh je stále dobrý. On nie je autorom našich problémov. Ak sa nám stane niečo zlé, Boh je stále dobrý. Nerobí pre nás dobré veci, pretože my sme dobrí a zaslúžime si ich; robí pre nás dobré veci, pretože On je dobrý a miluje nás. Vždy sa môžeme spoľahnúť v našich životoch na Božiu dobrotu!


Kľúč k šťastiu a naplneniu nie je v zmene našej situáciu alebo okolnosti, ale v dôvere Bohu, že On je Bohom v našom živote.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon