Boh je vždy s tebou

Boh je vždy s tebou

„Dobre si všimnite jeho hradieb! Pochoďte jeho paláce, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu.“ (ŽALM 48:14)

Je potešujúce mať zasľúbenie, že Boh nás bude viesť celý čas, kým budeme na tejto zemi. Nikdy nie sme sami, pretože On je vždy blízko pri nás. Vždy na nás dáva pozor.

Keď budete rozvíjať svoju schopnosť „počuť“ od Boha, musíte pamätať na to, že Božie vedenie je jedným z hlasných spôsobov, ako On rozpráva. Vytvorte si duchovný zvyk, vo všetkom čo robíte, požiadať Ho o vedenie a vierou prijať, že vám to dal.

Keď pôjdem dnes nakupovať, poprosím Boha, aby ma viedol. Môže ma priviesť k výpredaju, o ktorom som nevedela. Ak som na inom mieste, môže ma viesť takým spôsobom, že stretnem niekoho, kto potrebuje povzbudenie. Verím, že moje kroky riadi Pán (pozri Žalm 37:23). Dôverujem Bohu, že ma privedie k tomu, čo potrebujem kúpiť a pomôže mi nenakupovať veci, ktoré nepotrebujem. Chcem, aby bol zapojený do všetkého čo robím a dúfam, že ty to chceš tiež.

Vo svojej službe učiteľa, často zažívam Božie vedenie. Študujem a pripravujem si to, čo verím, že mám povedať. Avšak, často keď začnem rozprávať, zistím, že som Bohom vedená iným smerom, ako som plánovala. On vie čo prítomní ľudia potrebujú a mojou úlohou je nechať Ho prevziať vedenie.

Povzbudzujem vás, aby ste si zapamätali, že počutie Božieho hlasu sa často môže zdať celkom prirodzené. Nehľadajte nadprirodzené zážitky, ale hľadajte Božie vedenie. Jeho Duch je vo vás a On je rád, keď je zapojený do všetkých vašich aktivít. Čokoľvek dnes urobíš alebo kamkoľvek pôjdeš, očakávaj, že On ťa povedie.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh je vždy s tebou a bude ťa viesť vo všetkom, čo dnes urobíš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon