Boh odpovie na modlitbu spravodlivého

Boh odpovie na modlitbu spravodlivého

„Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.“ (JAKUB 5:16 SEB)

Keď ľudia zápasia vo svojom modlitebnom živote, často si myslia, že je to preto, lebo nie sú svätí a sú nespravodliví, preto sa snažia správať lepšie v nádeji, že potom budú mať naplnené modlitby.

Pravdou je, že ak sa znovuzrodíme, sme spravodliví. Možno nebudeme všetko robiť dobre, ale sme sto percentne spravodliví skrze Krista. 2. Korinťanom 5:21 nám hovorí: „Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom.“ Existuje rozdiel medzi spravodlivosťou a „správnym“ správaním. Spravodlivosť popisuje naše postavenie – naše postavenie alebo stav pred Bohom – kvôli Ježišovej krvi. My sami sa nemôžeme stať spravodlivými, iba Ježišova krv nás urobí spravodlivými, ako keby sme nikdy nezhrešili. Boh nás považuje za spravodlivých, aj keď stále robíme chyby. Pretože nás vidí ako spravodlivých, máme Bohom dané právo modliť sa a očakávať, že nás vypočuje a odpovie nám. Vždy sa snažte, ako najlepšie viete, aby vaše správanie bolo správne. Robte to preto, lebo milujete Boha, ale nezabudnite, že On počuje vaše modlitby a odpovedá na ne, pretože On je dobrý a nie pre vašu dokonalosť.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Z Božej milosti si sa stal spravodlivým.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon