Boh sa rozhoduje aké dary budeme mať

Boh sa rozhoduje aké dary budeme mať

„Ján odpovedal: „Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba [Človek musí byť spokojný, s darom, ktorý mu je daný z neba; Neexistuje žiadny iný zdroj.]“ (JÁN 3:27)

Myslím si, že je veľmi smutné, keď ľudia medzi sebou súperia alebo sa porovnávajú s ostatnými v oblasti duchovných darov, prirodzených schopností a povolaní, ktoré Boh vložil do ich života. Porovnávanie a súťaživosť spôsobujú, že strácame radosť z toho kým sme, a z robenia toho, na čo nás Boh predurčil.

Dnešný verš nám hovorí, aby sme boli spokojní s darom alebo darmi, ktoré máme. Naše dary pochádzajú od Boha a musíme byť s nimi spokojní, pretože nedostaneme už žiadne iné, ak sa nám ich Boh nerozhodne dať. Musíme dôverovať Duchu Svätému a veriť, že On bol poslaný na zem, aby pomohol naplniť Božiu vôľu tu na zemi a v našich životoch.

Povzbudzujem vás, aby ste rozmýšľali o tom, že Boh poslal Ducha Svätého, aby prebýval v nás. V skutočnosti žije vo vnútri každého človeka, ktorý prijal Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána. Duch Svätý bol poslaný, aby nás udržal na Jeho ceste až do posledného dňa vykúpenia, kedy sa Ježiš vráti, aby si zobral to, čo je Jeho. On sa pokúša k nám rozprávať, aby nás mohol priviesť k plnosti toho, za čo Ježiš zomrel. Keď vzdorujeme svojmu povolaniu alebo sme nespokojní s tým, kým sme a čo máme, bojujeme proti dielu a múdrosti Ducha Svätého. Musíme sa Mu podriadiť, poslúchať Jeho hlas, rozvíjať dary, ktoré do nás vložil a s Jeho pomocou žiť svoj život vášnivo a naplno na Božiu slávu.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Spokojnosť je poklona pre Boha. Hovorí Mu, že Mu dôveruješ a vážiš si všetko, čo pre teba robí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon