Zhoduje sa tvoje vnútro s tvojím zovňajškom?

Zhoduje sa tvoje vnútro s tvojím zovňajškom?

… Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami [vo vašich srdciach a okolo vás]! – LUKÁŠ 17:21

Niekedy si želáme, aby sa veci zmenili, ale nie sme ochotní urobiť potrebné kroky, aby sa veci zlepšili.

V mojom živote bolo obdobie, keď som bola vždy naštvaná na svoje okolnosti. Chcela som, aby ich Boh zmenil a aby zmenil aj ľudí okolo mňa. Potom mi však ukázal, že potrebujem najprv popracovať na zmene svojho vnútorného života a až potom očakávať skutočnú zmenu vo svojom vonkajšom živote.

Matúš 6:33 (Botekov preklad) hovorí: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a žite spravodlivo a toto všetko dostanete navyše.“

Čo je teda Božie kráľovstvo? Biblia hovorí, že Božie kráľovstvo je v nás. Ak si prijal Krista, znamená to, že žije v tebe – chce žiť v dobrom duchovnom dome. Preto je tvoj vnútorný život pre Boha taký dôležitý.

Najprv musíme hľadať Jeho kráľovstvo a nechať Ducha Svätého posilniť naše vnútro. Keď Mu dovolíme, aby v nás pracoval, časom Ho nebudeme môcť udržať, „vyleje sa“ a zmení svet okolo nás!


Modlitba

Duchu Svätý, pomôž mi, aby som sa nesnažil zmeniť vonkajšie veci, keď ma žiadaš o rozširovanie Tvojho kráľovstva v mojom srdci. Pozývam Ťa, aby si pracoval v mojom vnútri.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon