Obozretnosť

Obozretnosť

Ten, kto je múdreho srdca, volá sa rozumný, a sladkosť rtov pridáva naučenia. – PRÍSLOVIA 16:21

V súčasnosti veľmi často nepočujeme slovo – obozretnosť. To znamená „opatrné riadenie: hospodárenie/ekonómia.“
V Biblii obozretnosť alebo obozretný znamená „byť dobrými správcami alebo hospodármi darov, ktoré nám Boh dal.“ Tieto dary zahŕňajú náš čas, energiu, silu a zdravie – dokonca aj hmotné vlastníctvo.

To zahŕňa naše telo, ako aj našu myseľ a ducha. Tak ako každému z nás bol daný iný set darov, rovnako každému z nás bola daná iná úroveň schopností tieto dary spravovať.

Veľa ľudí vyhorí, lebo neustále používajú dary a schopnosti tak, ako to Boh nemal v úmysle. Namiesto prehnaného úsilia zapáčiť sa druhým alebo dosiahnuť vlastné ciele, potrebujeme poslúchať Boha a robiť to, čo hovorí, lebo to je múdre.

Snaha zapôsobiť na ľudí a žiť podľa ich noriem, nie je obozretnosť. Obozretnosť znamená pýtať sa Boha, ako chce, aby si použil svoj dar a potom Ho poslúchnuť. Nauč sa Božej obozretnosti a praktizuj ju, aby si si mohol užívať svoj život Božím spôsobom.


Modlitba

Bože, chcem byť dobrým správcom všetkého, čo si mi dal. Teraz sa rozhodujem používať svoje dary a schopnosti len pre Teba. Ukáž mi, ako ich mám používať s Tvojou obozretnosťou a múdrosťou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon