Boh ťa chce požehnať

Boh ťa chce požehnať

„Lebo Hospodin Boh je slncom a štítom. Ľúbeznosť [prítomnú] a slávu (česť, nádheru a nebeskú blaženosť) udieľa Hospodin. Neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti.“ (ŽALM 84:12)

Prostredníctvom nášho svedomia nám Duch Svätý hovorí, či robíme niečo zlé, niečo, čo Ho trápi, prekáža nám v spoločenstve s Ním, alebo niečo, čo spôsobí, že nebudeme cítiť Jeho prítomnosť v našom živote. Pomáha nám tiež vrátiť sa na miesto, kde by sme mali byť. Usvedčuje nás a presviedča, ale nikdy, nikdy nás neodsudzuje.

Boh nás miluje ešte viac, ako my milujeme svoje vlastné deti a vo svojej láske nás vychováva. Pamätám si, ako nerada som svojim deťom, keď boli malé, niečo zakazovala. Ale vedela som, že budú mať problém, ak sa nenaučia poslúchať. Boh sa o nás stará rovnako, ale je trpezlivý. On nám hovorí a stále nám opakuje, čo by sme mali robiť. Môže k nám rozprávať pätnástimi rôznymi spôsobmi, aby upútal našu pozornosť a my sme Ho začali poslúchať pre naše dobro.

Božie posolstvo o usvedčujúcej láske je všade. Boh chce, aby sme Ho poslúchali, pretože nás miluje. Avšak, ak zotrvávame na svojich vlastných cestách, zadrží nám privilégiá a požehnanie. Robí to však preto, lebo chce, aby sme dozreli a dostali sa na miesto, kde na nás môže vyliať svoje úplné požehnanie. Ak nám Boh dal zadarmo svojho Syna Ježiša, určite nám nezadrží nič, čo potrebujeme. Môžeme sa spoľahnúť, že naplní naše potreby a požehná nás prehojne.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Pamätaj si, že Boh ťa chce požehnať, aj keď ťa vychováva – kázni.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon