Boh ťa vedie nežne

Boh ťa vedie nežne

„Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť.“ (IZAIÁŠ 40:11)

Keď k nám Boh rozpráva a vedie nás, nekričí na nás, ani nás netlačí smerom, ktorým chce, aby sme išli. Vedie nás ako nežný pastier a pozýva nás, aby sme Ho nasledovali na zelenšie pastviny. Chce, aby sme sa dostali do bodu, kde sme tak citliví na Jeho hlas, že stačí len jemný šepot, aby sme sa opýtali: „Čo hovoríš teraz Pane?“ V okamihu, keď sme citliví na Jeho vedenie zmeniť niečo, čo robíme, mali by sme Ho okamžite poslúchnuť. Ak nemáme pokoj v niečom, čo robíme, mali by sme sa zastaviť a hľadať Boha kvôli Jeho nasmerovaniu.

Príslovia 3:6 hovoria, že ak budeme na všetkých svojich cestách spoznávať Boha, On nasmeruje naše cesty. Spoznávať Boha jednoducho znamená mať pred Ním dostatok úcty a dostatok bázne, aby sme sa starali o to, čo si myslí o každom našom kroku.
Dobrý spôsob ako začať každý deň, by bolo modliť sa:
„Pane, záleží mi na tom, čo si myslíš a nechcem robiť veci, ktoré Ty nechceš aby som robila. Ak dnes budem robiť niečo, čo Ty nechceš, ukáž mi, čo to je, aby som to prestala robiť, odvrátila sa od toho a namiesto toho urobila, čo je Tvoja vôľa. Amen.“

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nech ti oveľa viac záleží na tom, čo si myslí Boh, než na tom, čo si myslia ostatní.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon