Boh vidí tvoje srdce

Boh vidí tvoje srdce

„Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému ste boli zverení.“ (RIMANOM 6:17, SEB)

Keď prijmeme Krista ako svojho Spasiteľa, Boh nám dá nové srdce – také, ktoré chce robiť to, čo je správne. Chvíľu však trvá, kým sa naše správanie „zosúladí“ s naším srdcom, a to je často veľmi frustrujúce. Jedna časť z nás chce konať správne, ale druhá proti tomu bojuje. To je vojna medzi telom a duchom, o ktorej Pavol hovorí v Galaťanom 5:17.

Pri znovuzrodení nás Boh vnútorne vybavuje všetkým, čo potrebujeme, aby sme žili svätý život v poslušnosti Bohu. V Kristovi sme sa stali novými stvoreniami (pozri 2.Korinťanom 5:17). Rada hovorím, že sme sa stali novou duchovnou hlinou a žijeme život, v ktorom dovolíme Duchu Svätému, aby nás vytvaroval na obraz Krista (pozri Rimanom 8:29). Potrebujeme ďakovať Bohu za to, že máme nové srdce. Také, ktoré chce poslúchať Boha.

Radujte sa zo svojho pokroku a nenechajte sa odradiť, pretože Boh vidí vaše srdce. Ak zabudneme na to, čo je za nami a aj naďalej sa budeme tlačiť na miesto poslušnosti, Boh bude potešený. Učíme sa chodiť s Bohom a chôdza je najpomalší spôsob cestovania, aký existuje. Možno nie ste tam, kde by ste chceli byť, ale vďaka Bohu, že máte poslušné srdce.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Zameraj sa dnes na Ježiša a nie na svoje zlyhania.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon