Bohom dané túžby

Bohom dané túžby

„Kochaj sa v Hospodinovi, a dá ti žiadosti tvojho srdca.“ (ŽALM 37:4)

Jedným zo spôsobov, ako k nám Boh rozpráva, je prostredníctvom zbožných túžob nášho srdca. Boh dáva do našich sŕdc tie správne túžby a potom ich napĺňa. Pamätám si časy, keď som túžila po domácom cuketovom chlebe ale nemala som zručnosti a ani čas na jeho výrobu. Len som povedala: „Pane, rada by som si dala čerstvý cuketový chlieb,“ a viac som nad tým nerozmýšľala. Asi o týždeň neskôr mi jedna pani, ktorá nevedela nič o mojej túžbe, podala krabicu a keď som ju otvorila, našla som v nej domáci cuketový chlieb. Pre Boha je potešením, keď pre nás robí veľké a aj malé veci, a vždy by sme si to mali ceniť.

Potrebujeme poprosiť Boha, aby nám dal zbožné alebo sväté túžby. Zvyčajne máme túžby po prirodzených veciach ako úspech, financie, pekné domy a dobré vzťahy, ale tiež by sme mali túžiť aj po duchovných veciach. Mali by sme túžiť lepšie a dôvernejšie poznať Boha, vždy zjavovať ovocie Ducha, najmä lásku, slúžiť Bohu spôsobmi, ktoré Ho oslavujú, byť Mu vždy poslušní atď.. Poprosme Boha, aby vzal naše telesné túžby a dal nám túžby zbožné.

Boh do nás vkladá túžby, ktoré prinesú do našich životov Jeho spravodlivosť, pokoj a radosť (pozri Rimanom 14:17) a nikdy nie sú v rozpore s Jeho Slovom.

Nesprávne túžby nás trápia a my sme netrpezliví pri ich napĺňaní, ale zbožné túžby prichádzajú s ochotou čakať na Božie cesty a načasovanie.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Predlož svoje túžby Bohu, modli sa za nich a ver Bohu, že ak sú pre teba dobré, naplní ich v ten správny čas pre teba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon