Borenie pevností

Borenie pevností

Lebo zbrane nášho bojovania nie sú telesné [zbrane z mäsa a krvi], ale mocné Bohu na borenie pevností 2.KORINŤANOM 10:4 (ROH)

Prostredníctvom starostlivej stratégie a prefíkaného podvodu sa satan pokúša vybudovať „pevnosti“ v našich mysliach. Pevnosť je oblasť, v ktorej sme držaní v otroctve (vo väzení) kvôli určitému spôsobu myslenia. Pevnosti sú lží, ktorým veríme.

Apoštol Pavol nám hovorí, že máme duchovné zbrane, ktoré potrebujeme, aby sme zbúrali satanové pevnosti. Pomocou našich zbraní vyvraciame nepriateľove lži, argumenty, teórie, úvahy a všetky ostatné veci, ktoré sa snažia povýšiť proti pravde Božieho Slova. Musíme vziať svoje myšlienky do zajatia a odmietnuť „telesný luxus“, že musíme prijať a rozmýšľať o každej myšlienke, ktorá nám padne do hlavy (2.Korinťanom 10:5).

Primárnou zbraňou, ktorú k boju používame, je Božie Slovo používané rôznymi spôsobmi – kázané, vyučované, spievané, vyznávané, meditované, písané a čítané Božie Slovo. Poznanie Božieho Slova obnoví našu myseľ a naučí nás myslieť úplne novým spôsobom. Ono zbúra staré pevnosti, ktoré nás držali v otroctve!


Nikto nikdy nebude žiť skutočne víťazný život bez toho, aby bol úprimným študentom Božieho Slova.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon