Boží priateľ

Boží priateľ

„Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám.“ (JÁN 15:15)

V Genezis 18:17 Boh nazval Abraháma svojím priateľom, a potom sa s ním zdieľal so svojím plánom zničiť Sodomu a Gomoru. Presne tak isto, ako zdieľal svoje úmysly s Abrahámom, sa bude zdieľať aj s vami – svoje srdce, svoje túžby, svoje zámery a svoje plány – ako so svojím priateľom. Dá vám porozumenie a prehľad o tom, čo sa deje vo vašom živote a poradí vám, čo máte robiť. Povedie vás a pomôže vám pripraviť sa na vašu budúcnosť. Ako Boží priateľ nemusíte byť zaskočení alebo uviaznutí vo vašich okolnostiach. Môžete byť pripravení a informovaní – pretože ste Božím priateľom a počujete Jeho hlas. Možno vám neprezradí všetko, o čom by ste chceli presne vedieť a kedy by ste to chceli vedieť, ale povedie vás a dá vám silu, keď Mu budete trpezlivo dôverovať.

Možno sa pýtate: „Ako sa môžem stať Božím priateľom?“ Podľa toho, čo hovorí dnešný verš, už ním ste. V tom verši Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nazval som vás svojimi priateľmi…“. Ak ste Ježišovým nasledovníkom, ste novodobým učeníkom a ste Jeho priateľom. V každom priateľstve to je tak, že môžete byť len náhodným známym alebo môžete byť blízkym, dôverným, osobným priateľom. Vaše priateľstvo s Bohom narastá a rozvíja sa rovnako, ako sa rozvíjajú a rastú vaše priateľstvá s ostatnými ľuďmi. Tak ako si prirodzené priateľstvo vyžaduje čas a energiu aby sa rozvíjalo, vyžaduje si to isté aj náš osobný vzťah s Bohom.

Povzbudzujem vás, aby ste investovali čas a energiu do vášho vzťahu s Bohom dnes tým, že Mu budete venovať pozornosť čítaním a meditáciou o Jeho slove, počúvaním a rozprávaním s Ním, ako so svojím priateľom.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Vytvor si vo svojom rozvrhu priestor a investuj čas a energiu do svojho osobného vzťahu s Bohom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon