Boží synovia a dcéry

Boží synovia a dcéry

„Ak znášate kázeň [napravenie], Bôh sa vám podáva jako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec?“ (ŽIDOM 12:7)

Ak chceme byť vedení Božím Duchom, musíme byť ochotní vyrásť a stať sa zrelými synmi a dcérami Božími. Nemôžeme dovoliť našim telesným túžbam, prirodzeným chúťkam, diablovi, priateľom, emóciám alebo našim myšlienkam, aby nás viedli. Vedenie a nasmerovanie musíme očakávať jedine od Ducha Božieho.

Čím viac poznáme Božie Slovo, tým viac rozumieme tomu, že nás nezavedie na scestie a ani nás nenasmeruje k niečomu, čo pre nás nie je dobré. Aj veci, ktoré sa na začiatku môžu zdať nepríjemné, sa v konečnom dôsledku stanú veľkým požehnaním v našich životoch, ak len budeme nasledovať vedenie Ducha Svätého. Naučiť sa nasledovať Ho je súčasťou duchovnej zrelosti.

Biblia nás niekedy označuje ako „Božie deti“ a niekedy ako „Božích synov“. Je rozdiel medzi deťmi a zrelými synmi a dcérami. Aj keď ich všetkých rovnako miluje, zrelí synovia a dcéry majú privilégia, slobodu a povinnosti, na ktoré deti ešte dostatočne nedorástli.

Do Božieho kráľovstva prichádzame ako malé deti, prechádzame obdobím detstva, a potom sa naučíme správať ako synovia a dcéry Božie a ako spoludediči s Kristom. Boh chce pre nás urobiť úžasné veci, ale musíme vyrásť, aby sme ich dostali. Povzbudzujem vás, aby ste urobili všetko pre to, a aby ste sa usilovali o duchovnú zrelosť. Začnite s tým dnes a požiadajte Ho, aby vám v tom procese pomohol.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Buď ochotný vyrásť do zrelosti v Bohu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon