Božia láska je väčšia

Ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. – RIMANOM 8:39

Zneužívanie znamená „zlé zaobchádzanie, nesprávne použitie, využitie či poškodenie zlým zaobchádzaním“. Dôsledky zneužitia dokážu byť zničujúce a dlhotrvajúce. Mnohí ľudia sa z toho nikdy nezotavia.

Existujú rôzne druhy zneužívania: sexuálne, emocionálne, verbálne, fyzické. Nezáleží na forme, výsledky sú vždy hrozné. Bránia ti v správnom fungovaní, zamedzujú ti prijať Božiu lásku a zažívať spravodlivosť, pokoj a radosť Jeho kráľovstva.

Viem o tom z prvej ruky, pretože som bola počas detstva zneužívaná. Vďaka Bohu nepoznám len moc zneužívania, ale poznám väčšiu moc – moc Božej lásky. Vďaka Božej láske moja minulosť už viac nemá vplyv na moju budúcnosť.
Ak si bol zneužívaný, uvedom si dnes, že Boh ťa miluje. Nič ťa nemôže oddeliť od Jeho lásky. Našiel spôsob, ako ťa oslobodiť z minulosti, takže môžeš žiť v dobrých Božích plánoch, ktoré pre teba má.

S Ježišom máš nádej na nový život.. Prijmeš dnes Jeho lásku?

Modlitba

Bože, nechcem ničomu z mojej minulosti dovoliť, aby ma zadržiavalo od Tvojich plánov a zámerov pre môj život. Zahrň ma dnes svojou láskou, aby som mohol zažiť Tvoje uzdravenie a slobodu zo zneužívania.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon