Buď nadšený!

Buď nadšený!

„Radujem sa, keď mi hovoria: Poďme do domu Hospodinovho!“ (ŽALM 121:1)

Ako kresťania sme tak veľmi požehnaní! Môžeme poznať Boha, počuť Jeho hlas, prijať Jeho lásku, dôverovať Mu, že urobí to, čo je pre nás najlepšie a odpočívať v tom, že On má každý aspekt nášho života pod kontrolou. Máme veľa dôvodov na radosť! Sme nadšení zo všetkých iných vecí, tak prečo by sme nemali byť nadšení z nášho vzťahu s Bohom?

Ľudia často hovoria, že akýkoľvek viditeľný prejav nadšenia v duchovnej oblasti je „emocionalizmus“. Uvedomila som si však, že to bol Boh, ktorý nám dal emócie, a že hoci nechce, aby sme im dovolili aby viedli naše životy, dáva nám ich za účelom, ktorého súčasťou je aj potešenie. Ako sa dá neprejaviť emócie radosti, ak sa skutočne tešíme z Boha? Prečo by naša duchovná skúsenosť mala byť suchá, nudná a bez života? Malo by byť kresťanstvo vyjadrené pretiahnutými smutnými tvárami, smutnou hudbou a pochmúrnymi rituálmi? Rozhodne nie!

V dnešnom verši Dávid povedal, že je rád, že môže prichádzať do Božieho domu. V 2. Samuelovej 6:14 tancoval pred Bohom „z celej sily“. Hral na harfe, spieval Bohu a veľmi sa tešil. Dávid však žil pod Starou zmluvou. Dnes žijeme pod Novou zmluvou a pod ňou my, ktorí veríme v Krista, sme plní nádeje, radosti a pokoja (pozri Rimanom 15:13). Už sa viac nemusíme snažiť, aby sme boli pre Boha prijateľní, ale odpočívame v milosti, že Ježiš nás urobil prijateľnými. Už sa viac nemusíme snažiť ospravedlňovať skrze naše skutky, ale sme ospravedlnení vierou. Môžeme počuť Jeho hlas a tešiť sa z Jeho prítomnosti. Boli sme oslobodení od každého druhu otroctva! Toto sú skvelé dôvody na to, aby sme boli nadšení!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Napíš desať dôvodov, prečo si nadšený zo svojho vzťahu s Bohom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon