Buď opatrný s podozrievaním

Láska všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlive. – 1. KORINŤANOM 13:7

Prvá Korinťanom 13:7 nám dáva jasný obraz o tom, čo to znamená naozaj milovať ľudí. Úprimne priznávam, že podriadiť sa tomuto veršu bolo pre mňa výzvou.

Keď som vyrastala, učili ma, aby som bola podozrievavá a nedôverovala nikomu. No meditovaním o črtách lásky som si uvedomila, že láska vždy verí v to najlepšie. To mi pomohlo rozvinúť nové myslenie.

Podozrievanie je presne tá vlastnosť, ktorá bráni mať zbožné vzťahy. Dôvera a viera prinášajú radosť do života a pomáhajú vzťahom rásť do maximálneho potenciálu, ale podozrievanie nielenže ochromuje, ale zvyčajne aj ničí vzťah.

Áno, je pravdou, že ľudia nie sú dokonalí a niekedy našu dôveru zneužijú, ale výhody z roho, že vidíme v ľuďoch to najlepšie, prevážia akúkoľvek negatívnu skúsenosť.

Ak zápasíš s podozrievaním, pamätaj si dnes, že máme úžasného Ducha Svätého, ktorý nám pripomenie, ak naše myšlienky pôjdu zlým smerom. Požiadajme Ho, aby zmenil naše podozrievavé myšlienky na myšlienky lásky.

Modlitba

Bože, teraz už rozumiem, že byť podozrievavým a nedôverčivým voči iným ničí moje vzťahy. Ukáž mi, ako mám otvoriť svoje srdce pre ostatných a za každých okolností veriť v to najlepšie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon