Buď rozhodný!

A predo všetkým, moji bratia, neprisahajte ani na nebo ani na zem ani nijakej inej prísahy. Ale nech je vaše áno [jednoduché] áno a vaše nie [jednoduché] nie, aby ste nepadli pod súd. – JAKUB 5:12

Nerozhodnosť je mizerný stav a určite nie je ovocím jednoduchého života. Apoštol Jakub povedal, že muž dvojakej mysle je na všetkých svojich cestách nestabilný.

Byť nerozhodným kvôli strachu, že urobíš nesprávne rozhodnutia, ťa nikam neposunie. Čo myslíš, koľko času strácame vymýšľaním?
Často sa zbytočne trápime predtým, ako spravíme rozhodnutie, namiesto toho, aby sme sa rozhodli a podľa toho konali. Tu je jednoduchý príklad na zamyslenie: Keď ráno stojíš pred šatníkom a vidíš všetky svoje šaty, tak si niektoré vyber a obleč sa. Nepobehuj hore-dole, až nakoniec zmeškáš do práce!

Dovoľ mi ťa povzbudiť, aby si začal robiť rozhodnutia a prestal sa hádať sám so sebou alebo robiť si starosti pokiaľ ide o výber. Nebuď dvojakej mysle, taký nemastný-neslaný, pretože spochybňovanie rozhodnutí po tom, čo si ich urobil, ti ukradne pôžitok zo všetkého čo robíš. Urob najlepšie rozhodnutia aké vieš a výsledok nechaj na Boha.

Modlitba

Svätý Duchu, ďakujem Ti, že si mi ukázal, že nerozhodnosť ma v skutočnosti nikam neposunie. Pomôž mi, aby moje „áno“ bolo „áno“ a moje „nie“ bolo „nie“. Viem, že nezablúdim, ak urobím tie najlepšie rozhodnutia, aké viem a výsledky jednoducho nechám na Teba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon