Buď skutočným uctievačom

Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. – JÁN 4:23

Uctievanie je oveľa viac ako len spievanie piesní. Je to stav srdca a mysle. Dokonca môžeme vášnivo uctievať Boha bez jedinej noty. Naše uctievanie Boha sa rodí v našich srdciach, napĺňa naše myšlienky a vyjadrujeme ho slovami, ktoré hovoríme a spôsobom, akým žijeme.
Svet často rozmýšľa o uctievaní ako o „náboženstve“, čo je veľmi vzdialené od biblického konceptu uctievania. Je to o osobnom vzťahu a vášnivých prejavoch oddanosti ľudí, ktorí milujú Boha celými ich srdcami. To je pravé uctievanie.

Biblia hovorí, že Boh hľadá ľudí, ktorí Ho uctievajú „v duchu a v pravde“.

Považujem za zaujímavé, že Boh nechce, aby Ho hocikto uctieval. Túži po úprimných ľuďoch, ktorí žijú v Jeho Pravde. Nechce, aby Ho uctievali zo strachu, povinnosti alebo náboženstva.

Pravé uctievanie je výsledkom intimity s Bohom. Uctievaj Boha dnes celým svojím srdcom a buď uctievač v duchu a v pravde!

Modlitba

Pane, nechcem Ťa uctievať len perami. Namiesto toho Ti dávam svoj život ako pravý uctievač, intímne spojený s Tebou. Si taký dobrý ku mne a ja Ťa chcem uctievať „v duchu a v pravde“.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon