Choroba nie je len fyzická!

Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu… – IZAIÁŠ 61:1

Biblia nás učí, že Ježiš prišiel uzdraviť naše rany, obviazať a uzdraviť naše skrúšené srdcia, dať nám krásu miesto popola a olej radosti namiesto smútku (pozri Izaiáš 61:1-3).

Veľa kresťanov číta tieto verše a vie, že Boh nás chce uzdraviť z fyzických aj z duchovných chorôb, no ide o oveľa viac, ako len o to. Pravdou je, že naše emócie sú súčasťou našej povahy a môžu ochorieť rovnako ako akákoľvek naša iná časť.

Dnešný svet je plný ľudí, ktorí trpia emocionálnou bolesťou. Príčinou je často zneužívanie, odmietnutie, opustenie, zrada, sklamanie, súdenie, kritika či iné negatívne správanie iných. Táto emocionálna bolesť dokáže byť ničivejšia ako fyzická bolesť, pretože ľudia pociťujú, že ju musia skrývať a predstierať, že nie je reálna.

Ak máš nejakú emocionálnu ranu vo svojom živote, potrebuješ vedieť, že Ježiš ťa chce uzdraviť. Neurob chybu, mysliac si, že sa zaujíma iba o tvoj duchovný a fyzický život. Prines Mu svoje zranenia. Ježiš ťa chce uzdraviť všade, kde si zranený!

Modlitba

Pane, ďakujem Ti, že sa staráš o každú moju časť… vrátane mojich emócií. Každú emocionálnu bolesť a ranu Ti prinášam. Viem, že ma môžeš uzdraviť a obnoviť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon