Daj Bohu všetko

Daj Bohu všetko

Cti Hospodina zo svojho majetku [z čestnej práce] a z prvotiny všetkých svojich úrod. A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna. – PRÍSLOVIA 3:9-10

Veľa ľudí chce od Boha dostávať, ale nie sú ochotní sa Mu odovzdať. Pravdou je, že pre nás všetkých je prospešné prehodnocovať svoje životy a stav svojich sŕdc, lebo nám to pomôže zostať zameranými na Boha a ochotnými dať a urobiť všetko, čo nám On dáva na srdce. Nastane chvíľa, keď bude potrebné obnoviť svoj záväzok byť opäť dávajúcimi a investovať seba, svoj čas a svoje peniaze do Pánovho diela.

Nedovoľ diablovi, aby ťa odhovoril prostredníctvom myšlienok plných strachu. Ježíš nás vyzýva, aby sme neboli ustarostení, lebo Boh pozná naše potreby a zasľúbil, že sa o nás postará (pozri Matúš 6:25-34).

Príslovie 3:9-10 hovorí: „Cti Hospodina zo svojho majetku [z čestnej práce] a z prvotiny všetkých svojich úrod. A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna.“. Keď dáš Bohu všetko, tak On bude verný, aby sa o teba postaral.

Odovzdaj sa Bohu. Odovzdaj sa mu so všetkým, v čo dúfaš. Daj Mu všetky svoje sny, vízie, nádeje a túžby. Nech je všetko Jeho a On prejaví svoju moc prostredníctvom tvojho života.


Modlitba

Bože, dávam Ti dnes všetko čo je moje: moje ruky, moje ústa, moju myseľ, moje telo, moje peniaze a môj čas. Všetko čo mám, Ti patrí. Dnes chcem činiť Tvoju vôľu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon