Dobré slová

Dobré slová

„Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána.“ (EFEŽANOM 5:19, SEB)

King James Version (angl. preklad Biblie – pozn. prekladateľa) prekladá dnešný verš takto: „Hovorte si vo veršoch, žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a vytvárajte melódiu vo svojom srdci Pánovi.“ (doslovný preklad z angl. originálu – pozn. prekladateľa). Rada používam obidva druhy prekladu tohto verša. Dôležitý je spôsob, akým rozprávam sama so sebou a dôležitý je aj spôsob, akým rozprávam s ostatnými ľuďmi.

Je ľahké upadnúť do pasce rozprávania o negatívnych veciach, problémoch, sklamaniach a bojoch. Avšak, nič z toho nám nepomôže, aby sme zostali naplnení Duchom. Dokonca, ani nič z toho neodráža to, čo nám chce Duch Svätý povedať, pretože On v žiadnom prípade nie je negatívny. Aj keď k nám rozpráva o problémoch, robí to len preto, aby priniesol riešenie. Keď k nám rozpráva o ťažkých situáciách, robí to len preto, aby priniesol útechu a silu. Čím viac premýšľame a hovoríme o svojich problémoch, tým sme slabší. Avšak, ak premýšľame o Ježišovi a Jeho zasľúbeniach, ktoré nám dal, posilňuje nás to.

Život nie je vždy jednoduchý, pretože všetci občas čelíme ťažkostiam. Boh nás naplnil svojím Duchom, aby nám umožnil robiť ťažké veci s ľahkosťou. Keď prechádzate ťažkým obdobím, majte svoje ucho naladené na Boží hlas. Rozprávajte pozitívne veci, ktoré vám Boh hovorí skrze svoje Slovo a hlas Ducha Svätého vo vašom srdci. Všetci sa sýtime svojimi vlastnými slovami, takže je veľmi dôležité hovoriť dobré slová, ktoré sú plné života.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Vyberaj si dnes múdro svoje slová, pretože je v nich moc života alebo smrti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon