Odpustenie: kľúč na nevpustenie diabla do života

Odpustenie: kľúč na nevpustenie diabla do života

A komu čo odpúšťate, i ja; lebo i ja, čo som odpustil, ak som čo odpustil, urobil som to pre vás, pred tvárou Krista, aby ste neboli oklamaní od satana, lebo nie sú nám neznáme jeho úmysly. – 2. KORINŤANOM 2:10-11

Odpustenie nám pomáha, pretože otvára cestu pre Boha, aby v nás robil svoju prácu. Som šťastnejšia a cítim sa fyzicky lepšie, keď nie som naplnená jedom neodpustenia. Závažné choroby sa môžu rozvinúť v dôsledku stresu a tlaku, ktoré vytvára v človeku horkosť, nenávisť a neodpustenie.

Nebeský Otec nám nemôže odpustiť naše hriechy, pokiaľ neodpustíme druhým ľuďom a žneme to, čo sejeme (pozri Matúš 6:14-15, Galaťanom 6:7-8). Zasej milosrdenstvo a zožneš milosrdenstvo, zasej odsúdenie a zožneš odsúdenie. Potrebuješ odpustiť skrze Božiu milosť, aby si nechal dvere svojho srdca otvorené pre Pána.

Neodpustenie dáva diablovi základ, na vytvorenie pevnosti. Keď už má pevnosť, vie zablokovať vplyv Ducha Svätého. Keď odpustíš, nepriateľ nezíska výhodu a spôsobí to, že tvoj vzťah s Bohom bude slobodne pretekať.

Ak sa rozhodneš poslúchať Božie Slovo, môžeš víťaziť nad nepriateľom skrze moc Ducha Svätého. Takže, sprav si láskavosť a rýchlo odpúšťaj.


Modlitba

Bože, nechcem poskytnúť satanovi miesto ani pevnosť vo svojom živote. Nechcem, aby niečo stálo v ceste môjmu spoločenstvu s Tebou. Rozhodujem sa odpustiť, aby som mohol mať slobodné spoločenstvo s Tebou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon