Prijmi Ducha Svätého a silu odpustiť

Prijmi Ducha Svätého a silu odpustiť

A keď to povedal, dýchnul na nich a povedal im: Prijmite Svätého Ducha! – JÁN 20:22

Boh chce, aby sme mali odpúšťajúce srdce. Všetci musíme byť ochotní rozhodnúť sa poslúchať Boha a odpustiť akékoľvek previnenie, od najmenšieho až po najväčšie, bez ohľadu na to, do akej miery sa diabol pokúša otráviť naše myšlienky horkosťou. Ľahšie sa to povie, ako robí, no Boh neočakáva, že to urobíš sám.
Nemôžeš odpustiť bez moci Ducha Svätého. Samému sa to ťažko robí, no ak si skutočne ochotný, Boh pošle Svätého Ducha, aby ti pomohol. Potrebuješ sa len pokoriť a byť ochotný zakričať k Nemu o pomoc.

V Jánovi 20:22 Ježiš dýchol na učeníkov a povedal: „… Prijmite Ducha Svätého!“ Jeho ďalší príkaz sa týkal odpustenia ľuďom. To isté hovorí aj tebe. Chce ťa naplniť Duchom Svätým a zmocniť ťa odpustiť, ale musíš Ho poprosiť a prijať. Ak si ochotný, Boh ti môže dať silu zbaviť sa každej horkosti a neodpustenia vo svojom srdci.

Popros Boha, aby na teba dýchol Ducha Svätého, aby si mohol odpustiť tým, ktorí ťa zranili.


Modlitba

Bože, som ochotný. Dýchni na mňa a naplň ma Svojím Duchom. Rozhodujem sa prijať zmocňujúcu silu Svätého Ducha a odpustiť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon