Ten, ktorý dvíha naše hlavy

Ten, ktorý dvíha naše hlavy

Ale ty, ó, Hospodine, si štítom vôkol mňa; si mojou slávou a ten, ktorý povyšuješ moju hlavu. – ŽALM 3:4

Boh má pre teba dobré plány a chce, aby si si svoj život užíval. Nechce, aby si žil s duchom ťažoby, zúfalstva, depresie alebo znechutenia. Dobrou správou je, že tvoj postoj a pohľad na veci sa môžu zmeniť, ak hľadíš na Boha a dovolíš Mu, aby ťa pozdvihol.

Žalmista povedal: „… Hospodine, si štítom vôkol mňa; si mojou slávou a ten, ktorý povyšuješ moju hlavu“ (ten, ktorý pozdvihuje moju hlavu – v ang. Biblii – pozn. prekladateľa). Premýšľaj nad frázou „ten, ktorý pozdvihuje moju hlavu“. Keď niekto chodí so zvesenou hlavou, predpokladáme, že je smutný alebo depresívny. Ak sa dnes takto cítiš, tak vedz, že Boh ti môže pozdvihnúť tvoju hlavu a tvojho ducha.

Pamätaj, že Boh má pre každého z nás nádej a dobrú budúcnosť. Pretože je s nami, môžeme zmýšľať aj hovoriť v súlade s Jeho vôľou. Môžeme trénovať byť pozitívnymi v každej situácii, ktorá príde. A ak sú naše okolnosti náročné alebo ťažké, môžeme očakávať, že Boh z nich vytiahne dobré, ako to zasľúbil vo Svojom Slove.


Modlitba

Bože, si mojou slávou a Ten, ktorý pozdvihuje moju hlavu. Rozhodol som sa hľadieť na Teba. Pomôž mi dnes zamerať sa na Teba a dôverovať Ti, že Tvoje dobré plány v mojom živote sa naplnia.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon