Dobrý druh záťaže

Dobrý druh záťaže

„Ale však pohliadni na modlitbu svojho služobníka a na jeho pokornú prosbu, Hospodine, môj Bože, počuj radostné pokrikovanie a modlitbu, ktorú sa dnes modlí tvoj služobník pred tebou.“ (1.KRÁĽOV 8:28)

Niekedy, keď sa modlíme za iných, dostaneme to, čo niektorí nazývajú modlitebné bremeno alebo prímluvné bremeno. Bremeno je niečo, čo príde do vášho srdca a cítite, že to je vážne a dôležité. Je to niečo, čo od vás Boh žiada, aby ste niesli na modlitbách. Je to niečo, čoho sa nemôžete zbaviť. Niekedy sa k vám môže Boh prihovoriť a vysvetliť vám, o aké bremeno ide. Niekedy ani nebudete vedieť, o aké bremeno ide alebo tomu nebudete úplne rozumieť. Budete vedieť len to, že sa musíte modliť.

Niektorí ľudia sú povolaní modliť sa veľa za určité veci. Môj manžel sa veľa modlí za Ameriku. Poznám ľudí, ktorí sa neustále modlia za Izrael. Jedna žena mi raz povedala, že sa modlila za veteránov, ktorí sa vracali z vojny. Verím, že Boh má všetky potreby sveta pokryté modlitbou. Nemusíme sa všetci modliť za to isté, pretože ak by sme to robili, potom by nebolo postarané o všetky potreby. Venujte pozornosť tomu, čo vám dáva Boh na srdce a modlite sa za to.

Jedným zo spôsobov, ako k nám Boh rozpráva je, že nám dáva bremená za iných. Často to robí bez slov, ale s pocitom vážnosti a záujmu o ľudí v našom srdci. Keď sa to stane, On žiada, aby sme sa za nich modlili. Venujte pozornosť bremenám, ktoré vám Boh dáva a buďte verní v modlitbe, keď vás o to žiada.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Keď sa budeš modliť za iných nezabudni, že Boh má niekoho, kto sa tiež modlí za teba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon