Prijmi Božiu milosť

Prijmi Božiu milosť

… Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista naproti mnohým. – RIMANOM 5:15

Milosť je Božia moc žiť spôsobom, akým ťa Boh povolal, aby si žil. Boh nám však nedáva milosť na to, aby sme žili mimo Jeho vôle. Ak nám Boh hovorí, aby sme niečo nerobili a my to aj napriek tomu urobíme, zažijeme bolestivú stratu Jeho pomazania.

Milosť sa rovná schopnosti. Boh nám dáva do života milosť potrebnú na naplnenie Jeho povolania. Keď robíme svoje vlastné veci, robíme ich svojou vlastnou silou. Keď nasledujeme Jeho vedenie, vždy nám dá dostatočnú milosť a energiu, aby sme naplnili Jeho povolanie pre nás. Najlepšie na tom je, že my sa síce musíme rozhodnúť prijať Jeho milosť, no nemusíme pre to nič urobiť, aby sme si ju zaslúžili. Keď sa rozhodneš nasledovať Božie povolanie, Boh je pripravený a ochotný ti v tom pomôcť. Ježiš zomrel, aby prikryl tvoje hriechy, aby si mohol kráčať spravodlivo pred Bohom skrze Ducha Svätého, ktorý ti môže pomôcť riadiť tvoj každodenný život.

Vyzývam ťa dne, uisti sa, či si schopný prijať Jeho milosť a schopnosť. Pokiaľ sa snažíš ísť svojou vlastnou cestou, povedz Bohu, že chceš nasledovať Jeho a popros Ho o pomoc. On je vždy verný, aby ti dal Svoju milosť.


Modlitba

Duchu Svätý, bez Tvojej milosti v mojom živote nemôžem žiť úspešne. Chcem nasledovať Tvoje volanie a prosím Ťa, pomôž mi žiť každý deň tak, ako Ty chceš, aby som žil.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon