Dostatočne dobrý

… ospravedlní spravedlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti [s dôsledkami, povedal Pán] on ponesie. – IZAIAŠ 53:11

Pre mnohých z nás je naším najväčším problémom, že sa nemáme radi a náš skreslený pohľad nám sťažuje uveriť, že Boh by nás mohol milovať.

Mnoho rokov som bojovala s týmto problémom. Strávila som najmenej 75 percent svojho času snahou zmeniť sa, no v skutočnosti som sa len vystresovala, zatiaľ čo diabol neustále vo mne vyvolával pocity viny. Nikdy som sa necítila dostatočne dobrá.

Izaiáš 53 nám hovorí, že keď Ježiš zomrel za naše hriechy, taktiež niesol vinu. Tak veľmi nás miloval, že zaplatil cenu, takže my už nemusíme trpieť tými hroznými pocitmi odsúdenia. Ak prichádzame k Bohu a úprimne Ho poprosíme, aby nám odpustil, On to urobí, takže už nie je dôvod žiť v odsúdení.

Boh ťa miluje a chce, aby si tomu uveril a vždy to prijímal. Tiež chce, aby si žil slobodný od viny a odsúdenia. Boh hovorí, že si dostatočne dobrý. Prijmi to dnes a ži víťazný život.

Modlitba

Bože, Tvoj Syn zobral moju vinu a trest a v Kristovi som dostatočne dobrý. Dnes tomu verím a odmietam žiť s bremenom viny a odsúdenia. Prosím Ťa a zároveň prijímam odpustenie svojich hriechov.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon