Duch Svätý je gentleman

Duch Svätý je gentleman

„Aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie [zasľúbenie] Abrahámovo, aby sme [všetci] dostali zasľúbenie Ducha [Svätého] skrze vieru.“ (GALAŤANOM 3:14)

V týchto zamysleniach som veľa písala o Duchu Svätom a o naplnení Duchom Svätým. Chcem sa však uistiť, že aj vy budete mať príležitosť spoznať Ducha Svätého, keď budete prechádzať týmito stránkami.

Duch Svätý je gentleman. On sa nebude tlačiť do vášho života vo svojej plnosti, bez vášho pozvania. On vás naplní, ale iba ak Ho o to požiadate. V Lukášovi 11:13 Ježiš zasľubuje, že Boh dá Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia. Jakub 4:2 nám hovorí, že dôvod, prečo nemáme niektoré veci je ten, že si ich neprosíme.

Povzbudzujem vás, aby ste odvážne predstúpili pred Boha a denne Ho prosili, aby vás naplnil Duchom Svätým. Požiadajte a očakávajte, že prijmete. Nebuďte dvojakej mysle a nedovoľte, aby pochybovanie naplnilo vaše srdce, ale proste vo viere. Verte, že prijímate a ďakujte Bohu, že žije vo vás. Boh nie je človek, aby klamal (pozri Numeri 23:19). On je verný v napĺňaní svojho Slova, kedykoľvek niekto vykročí vo viere, takže proste a prijmite, aby vaša radosť bola naplnená (pozri Ján 16:24).

Dnešný verš hovorí, že zasľúbenie Ducha dostávame skrze vieru. Dary nemožno nikomu vnútiť, musí ich ponúknuť darca a potom ich musia prijať tí, ktorým sú ponúkané. Boh ponúka svojho Ducha, takže všetko, čo musíte urobiť, je uvoľniť sa a prijať Ho vierou.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nikdy sa nehanbi a neprestávaj prosiť, aby Boh naplnil všetky tvoje potreby.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon