Hľaď z miesta, na ktorom si

Hľaď z miesta, na ktorom si

A Hospodin riekol Abramovi, keď sa už bol od neho oddelil Lot: Nože pozdvihni svoje oči a vidz, od miesta, na ktorom si… —Genezis 13:14

Zdá sa, že život si vždy nájde spôsob, ako nás priniesť na miesto, kde potrebujeme začať odznova.

V Biblii sa Abram ocitol na takom mieste, keď si jeho synovec Lot vybral najúrodnejšiu pôdu v krajine a Abramovi nechal menej úrodnú pôdu. Boh však Abrama neopustil. Namiesto toho sa Abrahámovi ukázal a dal mu novú, odvážnu víziu.

Páči sa mi, čo Pán povedal Abramovi po tom, ako sa s Lotom rozdelili. Povedal mu: „Zdvihni oči a hľaď z miesta, na ktorom si.“

Táto fráza, hľaď z miesta, na ktorom si, ma vzrušuje. To je bod nového štartu… nového začiatku. Boh nás občas sám privedie do tohto bodu.

Možno sa tu nachádzaš práve teraz. Možno chceš zdolať zlozvyk či oživiť stratený sen. Možno chceš zvládať svoje financie, začať nový biznis, napísať knihu… Nech je to čokoľvek, možno ti Boh hovorí, aby si začal práve teraz. Toto môže byť tvoj nový začiatok!

Po tom, čo Boh povedal Abramovi, aby sa pozrel z miesta, tak mu povedal ďalšiu vec, „Vstaň, prejdi sa po zemi, po jej dĺžke a po jej šírke, lebo tebe ju dám.” (Genezis 13:17).

Možno ti Boh hovorí práve teraz, aby si vstal a pokračoval vo svojom sne či vízii… svojom poslaní… svojom živote, pretože ti to dáva. Konaj!

Rob, čo máš robiť. Možno to nebude jednoduché. Možno to bude nejaký čas trvať. Dôveruj Bohu a choď za tým, nech je to čokoľvek.

Hľaď z miesta, na ktorom si práve teraz a choď!


Modlitba

Bože, bez ohľadu na to, čo sa stalo v minulosti, pomôž mi hľadieť z miesta, na ktorom som. Ďakujem Ti za Tvoj nový začiatok pre mňa. Odvážne do toho vstúpim a dokončím povolanie od Teba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon