Ježiš a emócie

Ježiš a emócie

Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu. ŽIDOM 4:15

Podľa autora listu Židom, Ježiš zažil každú emóciu a zakúsil každý pocit, ktorý aj ty a ja cítime, ale bez hriechu. Nezhrešil, pretože sa nepoddal svojim zlým pocitom. On poznal Božie Slovo do každej oblasti života, pretože strávil roky jeho štúdiom predtým, než začal svoju službu. Ty a ja nikdy nebudeme môcť povedať svojim pocitom nie, ak nebudeme mať silné poznanie Božieho Slova.

Keď mi niekto ublíži a cítim sa nahnevaná alebo rozrušená, modlím sa: „Ježiš, som tak rada, že rozumieš, čo práve teraz cítim a neodsudzuješ ma za to, že sa takto cítim. Nechcem dať voľný priechod svojim emóciám. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí mi ublížili a neurážať ich, neodmietať ich, ani sa im nesnažiť odplatiť za to, čo mi spôsobili.“

Bez ohľadu na to, kedy alebo ako príde pokušenie, Boh nám umožnil odolať mu. Avšak, potrebujeme poznať Božie Slovo a spoliehať sa na Neho a Jeho pomoc. Nemôžeme to urobiť svojimi vlastnými silami, je to Jeho Slovo a Duch, ktorí nám umožňujú odolať pokušeniu! Nie je zlé cítiť sa pokúšaný, ale je nesprávne, ak pokušeniu podľahneme.


Riaďte svoje emócie – nedovoľte im, aby riadili vás!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon