Ježišova krv

… Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou (individuálnou osobnosťou), posledný Adam (Kristus) oživujúcim duchom [obnovujúci mŕtveho do života]. – 1. KORINŤANOM 15:45

Koncept Ježišovej krvi niektorých ľudí mätie, no bez správneho porozumenia si veriaci nemôžu privlastniť jej moc.

Keď Adam zhrešil, jeho hriech bol krvou odovzdaný ďalším generáciám. Dávid uznal túto pravdu v Žalme 51:7: „Hľa, v [stave] neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka [ja som tiež hriešny].

Ježiš prišiel vykúpiť ľudstvo, vykúpiť našu slobodu a obnoviť nás do pôvodného stavu. Ako by to mohol urobiť s hriešnou krvou?
Ježiš sa označuje ako posledný Adam v 1. Korinťanom 15:45. Pretože sa narodil z Boha, nie z človeka, preto je život v Ježišovej krvi a ak je správne aplikovaná, tak život v Jeho krvi zdolá a premôže smrť, ktorá v nás pôsobí cez hriech.

Boh nám chce vrátiť autoritu, ktorá nám patrí. On už urobil všetky opatrenia. Dalo by sa povedať, že „uzavrel obchod“. Kúpna cena už bola zaplatená v plnej výške. Boli sme kúpení za cenu – drahocennú Ježišovu krv.

Modlitba

Bože, som vykúpený a oslobodený Ježišovou krvou. Hoci som sa narodil hriešny, Ježišova krv ma očistila. Ďakujem Ti, Pane!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon