Keď sa cítiš znechutený

Keď sa cítiš znechutený

[Čo, čo by sa zo mňa stalo]Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých… ŽALM 27:13 (ROH)

Všetci sme boli niekedy sklamaní. Bolo by prekvapujúce, keby sme týždeň prešli bez toho, aby sme sa nestretli s nejakým sklamaním. Sme nastavení určitým smerom, chceme, aby sa niečo stalo určitým spôsobom a ak sa to nestane, sme sklamaní.

Neriešené sklamanie sa mení na skľúčenosť. Ak zostaneme skľúčení veľmi dlho, sme náchylní byť zničení a to nás zbaví schopnosť zvládnuť čokoľvek.

Mnoho kresťanov je skľúčených a žije porazeneckým životom, pretože sa nenaučili zvládať sklamanie. Skaza, ktorú zažívajú, sa s najväčšou pravdepodobnosťou začala menším sklamaním s ktorým nejednali.

Božou voľou nie je, aby sme boli sklamaní, zničení alebo utláčaní. Keď sa staneme „sklamaní“, môžeme sa rozhodnúť, že nedovolíme, aby nás to odradilo a potom neboli skľúčení.

Keď sa rozhodneme vkladať svoju nádej a dôverovať, že Ježiš je Skalou (1.Korinťanom 10:4) a vzdorovať diablovi (1.Petra 5:8-9), môžeme žiť v radosti a pokoji Pánovom, slobodní od sklamania.


Rozhodnite sa rázne vzoprieť diablovi, aby ste mohli žiť v plnosti života, ktorý vám Boh zabezpečil prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon