Kontrola a vyváženie

Kontrola a vyváženie

„Mnoho pokoja tým, ktorí milujú tvoj zákon…“ (ŽALM 119:165)

Niekoľkokrát som už písala o tom, že Boh nás niekedy vedie aj prostredníctvom okolností. Určite je to pravda, ale my musíme byť stabilní, keď sa snažíme počuť a poslúchať Jeho hlas v týchto okolnostiach. Neodporúčam vám na rozlišovanie Božej vôle používať len okolnosti. Mali by sme tiež brať do úvahy pokoj a múdrosť, o ktorých som už rozprávala a nemali by sme ich ignorovať. Okolnosti môžu vyzerať ako otvorené dvere, ale nemali by sme tými dverami prejsť, pokiaľ nemáme pokoj.

Nasledovanie len samotných okolností nás môže dostať do skutočných problémov. Satan môže nastaviť okolnosti rovnako dobre ako Boh, pretože má prístup do prirodzenej oblasti, v ktorej žijeme. Ak teda nasledujeme len okolnosti bez toho, aby sme brali do úvahy aj iné spôsoby počutia od Boha, mohli by sme padnúť do klamstva.

Vieme, že nemôžeme ísť proti Božiemu Slovu. Musíme byť vedení pokojom a kráčať v múdrosti. Je ľahké urobiť „vnútornú kontrolu“, otestovať úroveň pokoja v našich srdciach predtým, než dovolíme okolnostiam, aby nás viedli. Najbezpečnejším spôsobom, ako počuť od Boha je skombinovať biblické metódy vedenia Duchom a dovoliť im, aby sa navzájom kontrolovali a vyvažovali. Najlepšie je vždy zvážiť celú radu Božieho Slova a nikdy neskúšať nájsť len časti, ktoré súhlasia s tým, čo by si chcel.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Keď robíš rozhodnutia, vždy nasleduj pokoj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon