Kráčaj s odvahou

… (nekompromisne) spravedliví sú smelí ako mladý lev. – PRÍSLOVIE 28:1

Niektorí ľudia vyžarujú odvahu, zatiaľ čo iní v živote zápasia s nedostatkom odvahy, hoci sú milované deti Božie. Tento problém som mala aj ja dovtedy, kým mi Boh neukázal niektoré dôležité kľúče, ktoré mi pomohli žiť odvážne a chcem sa s vami o ne podeliť:

1. Odmietni žiť v strachu. Strach je v našej spoločnosti epidémiou. Biblia nám hovorí v Židom 10:38, aby sme žili vierou a nestiahli sa v strachu.

2. Zahoď prekážky za seba. Nie si neúspešný len preto, že skúšaš nové veci a nefungujú. Zlyháš len vtedy, keď prestaneš skúšať. Neboj sa robiť chyby a ak ich predsa len urobíš, tak sa rýchlo zotav a pokračuj.

3. Neporovnávaj sa. Pokiaľ sa porovnávaš s ostatnými, tak nebudeš odvážnym. Odvaha pochádza z prijatia toho, kým si a zo snahy byť takým najlepším, akým len dokážeš byť.

4. Buď ochotný konať. Skúmaj svoje srdce a pýtaj sa sám seba, čo veríš, že Boh chce aby si robil, a potom to urob.

Modli sa za tieto štyri kľúče a popros Svätého Ducha, aby ti pomohol podľa nich žiť. V Kristovi a v Jeho milosti môžeš mať istotu a môžeš byť naplnený odvahou.

Modlitba

Svätý Duchu, chcem, aby odvaha bola jednou z mojich charakterových vlastností. Pomôž mi žiť z Tvojej sily podľa týchto štyroch kľúčov.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon