Krst v Duchu Svätom

Krst v Duchu Svätom

„Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o koľko skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia!“ (LUKÁŠ 11:13)

Dnešný verš zasľubuje, že Boh dá Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia. Môžete požiadať Boha, aby vás naplnil a pokrstil Duchom Svätým práve teraz, presne tam, kde ste. Tu je modlitba, ktorú môžete použiť:

„Otče, v mene Ježiš Ťa prosím, aby si ma pokrstil v Duchu Svätom, aj so všetkými prejavmi, ktorými je sprevádzané naplnenie Duchom. Dodaj mi odvahu, ako si dal tým, ktorí boli naplnení v Deň Letníc a daj mi akékoľvek duchovné dary, ktoré by si Ty chcel, aby som mal.“

Teraz môžete svoju vieru potvrdiť tým, že nahlas poviete: „Verím, že som bol naplnený Duchom Svätým a už nikdy nebudem taký istý ako predtým.“

Ak ste sa modlili vyššie uvedenú modlitbu alebo podobnú, počkajte v tichosti na Boha a verte, že ste dostali to, o čo ste prosili. Ak neveríte, že by ste to mohli dostať, potom aj keby ste to dostali, bude to pre vás ako keby ste to nedostali. Chcem znovu zdôrazniť, že musíte veriť, že z viery ste to dostali a nerozhodovať sa na základe pocitov. Celý deň potom meditujte nad tým, že Boh žije vo vás a skrze Neho môžete urobiť všetko, čo potrebujete urobiť.

Byť naplnený Duchom Svätým je jednou z najúžasnejších vecí, ktorá sa môže stať veriacemu. Jeho prítomnosť vám dodáva odvahu, nádej, pokoj, radosť, múdrosť a mnoho ďalších nádherných vecí. Hľadajte Ho celým srdcom každý deň.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Uisti sa, že hľadáš Boha kvôli Nemu a kvôli radosti z Jeho prítomnosti, a nie len pre to, čo môže pre teba urobiť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon