Len urob svoju časť

Len urob svoju časť

„áno, počul Hospodin moju pokornú prosbu; Hospodin prijal moju modlitbu.“ (ŽALM 6:10)

Každý veriaci je povolaný rozprávať sa s Bohom a počuť Jeho hlas prostredníctvom modlitby, ale nie každý je povolaný do duchovného úradu príhovorcu. Napríklad, verím, že Boh povolal Davea ako príhovorcu za Ameriku. Vyzerá to, že má „oficiálne“ poverenie od Pána modliť sa za našu krajinu, skutočné bremeno za národné problémy a záležitosti, túžbu vidieť prebudenie v našej krajine a hlboký a trvalý záujem o veci, ktoré sa týkajú USA. Usilovne študuje históriu a je neustále informovaný o dianí v riadení našej krajiny. Je tam tiež nezvyčajná vrúcnosť, ktorá jeho modlitby sprevádza. To je to, čo myslím tým, keď poviem, že osoba pôsobí v úrade príhovorcu.

Od roku 1997 som pozorovala, ako sa Dave modlí, plače a bombarduje nebo v mene Spojených štátov. Ja neplačem nad naším národom ako on, ale to neznamená, že ma to nezaujíma, alebo že sa nemodlím za našich vodcov. Len to jednoducho znamená, že sa nemôžem prinútiť mať Daveovu vášeň, pretože táto vášeň je daná Bohom. Znamená to tiež, že Boh používa Davea a mňa ako tím, Dave hrá na jednej pozícii a ja na druhej. Ak sa začnem sama seba pýtať, čo je so mnou zle ak sa neprihováram tak, ako to robí Dave, skončím v odsúdení a to mi zabráni naplniť to, k čomu ma Boh povolal. Ak si však budem istá svojou pozíciou a sústredím sa na to, aby som v nej bola vynikajúca, náš tím zakaždým vyhrá. Boh nedáva každému všetko. Duch Svätý rozdeľuje veci tak, ako to On považuje za vhodné a my musíme urobiť len našu časť.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Odpočívaj a modli sa spôsobom, akým ťa vedie Boh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon