Maj citlivé svedomie

Maj citlivé svedomie

„Duch [Svätý] výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery… hovoriacich v pokrytectve lož, majúci [vypálene znamenie] žhavo označené [spálené] vlastné svedomie.“ (1. TIMOTEOVI 4:1-2, KAT)

Verše na dnešný deň hovoria o tom, že svedomie človeka je „prepálené“ alebo „spálené“. Ak je koža popálená, stáva sa zjazvenou a nie je schopná nič cítiť. Podobne, keď dôjde k popáleniu, spáleniu svedomia ľudí, stanú sa tvrdými a necitlivými, neschopnými cítiť to, čo by cítiť mali. Roky neposlušnosti a osobnej bolesti nás môžu zmeniť na tvrdých, namiesto toho, aby sme boli jemní, ale vďaka Božej milosti sa môžeme zmeniť. Chceme byť nežní voči Bohu, aby sme mohli okamžite vycítiť, keď zraňujeme ostatných, alebo Ho akýmkoľvek spôsobom neposlúchame.

Poproste Boha o jemné srdce a svedomie, aby ste mohli byť citliví na Neho a na Jeho jednanie s vami. Ak poznáte ľudí, ktorí majú tvrdé srdce kvôli rokom osobnej bolesti a neposlušnosti voči Bohu, modlite sa aj za nich. Je krásne, ak sme schopní okamžite rozlíšiť, keď sa naše správanie Bohu nepáči. Ďakujte Bohu vždy keď vnímate, že s vami jedná a spolupracujte s Duchom Svätým na udržaní svojho svedomia citlivým voči Nemu. Môžeme poprosiť o Jeho odpustenie a okamžite zmeniť naše správanie: „Otče, modlím sa za seba a za svojich blízkych, ktorí majú tvrdé, necitlivé a spálené svedomie. Prosím Ťa, aby si jednal a zlomil tú tvrdosť v nás. Prosím, zjemni naše srdcia voči Tebe. Daj nám srdcia nežné a citlivé, aby sme mohli okamžite vycítiť, čo nám hovoríš a čo chceš, aby sme robili. V Ježišovom mene, amen.”

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Buď tvrdý vo svojom odhodlaní, ale citlivý vo svojom srdci.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon