Máš úlohu

Máš úlohu

„Lebo ty, Hospodine Zástupov, Bože Izraelov, zjavil si svojmu služobníkovi povediac: Zbudujem ti dom. Preto našiel tvoj služobník hotové svoje srdce pomodliť sa ti túto modlitbu.“ (2.SAMUELOVA 7:27)

Boh k nám niekedy hovorí a dáva nám „modlitebné úlohy“. Kráľ Dávid veril, že dostal za úlohu postaviť Boží dom a bol odhodlaný sa za to modliť dovtedy, kým sa to nestane. Je veľa ľudí alebo situácií, za ktoré sa pomodlím len raz. Verím však, že k nám niekedy Boh rozpráva a ukáže nám ľudí, aby sme sa za nich modlili, kým On pracuje v nich alebo kým pre nich nedosiahne to, čo On chce. Dvadsaťpäť rokov som sa modlila za jednu osobu, naozaj. Som odhodlaná v tom pokračovať dovtedy, kým nezomriem alebo kým mi Boh nepovie, že už mám prestať, alebo kým ten človek nezomrie alebo kým sa nestane to, čo sa má stať. V skutočnosti, sú aj chvíle, kedy ma unavuje modliť sa za tú osobu, ale nezáleží na tom, ako sa cítim, stále sa modlím. Viem, že mi Boh dal túto úlohu a ja sa nevzdám! Viem, že Boh používa moje modlitby na pomoc pri formovaní osudu tohto jednotlivca.

Inokedy mám zase pocit, že by som sa „mala“ za niekoho modliť viac než sa modlím, ale bez ohľadu na to, ako sa cítim, jednoducho mi to pri modlitbe nenapadne. Môžem sa tiež snažiť sa modliť, ale ak nemám túžbu alebo dokonca ani neviem, čo mám povedať, aj to čo poviem je suché, bez života.

Ak k vám Boh rozpráva a dá vám úlohu modliť sa za niekoho alebo za niečo, nebudete sa musieť „snažiť“ vypôsobiť túžbu modliť sa. Nájdete to vo svojom srdci a mysli a modliť sa bude pre vás jednoduché. Dokonca môžete zakúsiť aj to, že sa budete modliť bez toho, aby ste si to vedome naplánovali. Keď máte niekoho na srdci alebo na niekoho myslíte, verte, že počujete od Boha modlite sa!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nemôžeš robiť všetko a urobiť dobre len niečo, preto si nájdi svoje poslanie a vojdi do Božieho odpočinku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon