Meč Ducha

Meč Ducha

Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. EFEŽANOM 6:17

Satanové útoky proti cirkvi sú dnes intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. Tak veľa ľudí zažíva obrovské útoky proti svojej mysli a musia čeliť veľkým útokom strachu.

Človek, ktorý sa naučí zotrvávať v Božom Slove a dovolí, aby Slovo zostalo v ňom, bude mať dvojsečný meč s ktorým bude bojovať. Zotrvávať znamená zostať, pokračovať alebo prebývať. Ak urobíte z Božieho Slova malú súčasť svojho života, spoznáte len čiastočnú pravdu a zažijete len obmedzenú slobodu. Ale tí, ktorí v ňom zostanú, spoznajú plnú pravdu a zažijú úplnú slobodu.

Môj život bol kedysi plný neporiadku, pretože som nepoznala Slovo. Dlhé roky som bola kresťankou, ktorá milovala Boha a bola som zapojená do práce v cirkvi, ale nezažívala som žiadne víťazstvo, pretože som nepoznala Slovo. Vďaka Bohu, teraz však môžem svedčiť, že Božie Slovo spôsobilo, že som zvíťazila a rozpoznala útoky satana.
Naučte sa Slovo a dovoľte Svätému Duchu, aby to riadil skrze hovorenie, spievania alebo meditovanie nad tými časťami Písma, o ktorých máte pocit, že vám ho dáva na vaše srdce.


Ak necháte svoj meč vytiahnutý, nepriateľ sa k vám tak rýchlo nepriblíži. Prehlasujte Slovo!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon