Milovať neúnavne

On dopomáha utláčaným k právu a hladným dáva chlieb… zachováva sirotu a vdovu… – ŽALM 146:7-9

Boh v Biblii často hovorí o našej zodpovednosti voči utláčaným, hladným, vdovám, sirotám a cudzincom. Zmieňuje sa o všetkých tých, ktorí sú osamelí, zanedbávaní, zabudnutí a podceňovaní. Intenzívne sa stará o utláčaných a hladných.

Ľudia môžu byť hladní v mnohých ohľadoch. Môžu mať dostatok jedla, ale stále byť hladní po pocite hodnoty a lásky. Boh pozdvihuje tých, ktorí sú zohnutí v žiali; ochraňuje cudzinca a pozdvihuje sirotu a vdovu. Ako to robí? Pracuje prostredníctvom ľudí. Potrebuje zaviazaných, odovzdaných a oddaných ľudí, ktorí žijú, aby uspokojili potreby ostatných.

Matka Tereza raz povedala: „Nemysli si, že pravá láska musí byť mimoriadna. To čo potrebujeme, je milovať bez toho, aby sme sa unavili.“

Pochopila som, že veľa ľudí, s ktorými sa denne stretávame, sa snaží prežiť len dovtedy, kým ich niekto nezachráni – a ten niekto môžeš byť ty alebo ja. Dovoľ Božej láske prúdiť cez teba k zraneným a zlomeným, napĺňať potreby tých, ktorí sú zranení duchovne, emocionálne a fyzicky. Miluj bez toho, aby si sa unavil.

Modlitba

Duchu Svätý, daj mi silu milovať bez toho, aby som sa unavil. Daj mi Svoje srdce pre zranených a núdznych a ukáž mi, ako mám naplniť ich potreby.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon