Moc Ducha Svätého

Moc Ducha Svätého

„ale prijmete moc (schopnosť, efektivitu a silu) Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.“ (SKUTKY 1:8)

Boží Duch dáva silu tým, ktorí chcú počuť Jeho hlas a slúžiť Mu. Človek môže mať túžbu niečo urobiť a nemá na to moc, avšak táto moc môže prísť skrze krst Duchom Svätým.

Možno si pamätáte, že Ježiš bol pokrstený ponorením do vody a zároveň bol pokrstený aj Duchom Svätým. Inými slovami, bol ponorený do moci, čo Ho uschopnilo naplniť úlohu, ktorú dostal od Otca. Skutky 10:38 hovoria: „o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou…,“ a že „prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh.“

Predtým, než začala Ježišova verejná služba, bol pomazaný Duchom Svätým a mocou. Keď sme plní Ducha Svätého, dokážeme jasnejšie počuť Boží hlas a sme vybavení na službu v Božom kráľovstve, pretože sme schopní čerpať z moci (schopnosti, účinnosti a sily) Ducha Svätého, ktorú sme prijali, aby sme boli Jeho svedkami. Táto moc nás uschopňuje robiť to, čo Boh chce, aby sme robili.

Je dôležité povedať, že Ježiš nerobil žiadne zázraky a ani iné mocné činy, kým nebol zmocnený Duchom Svätým. Ak Ježiš potreboval silu Ducha, určite ju potrebujeme aj my. Poproste Ho, aby vás dnes a každý deň napĺňal mocou Ducha Svätého.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Máš prístup k zdroju – rozsvieť svetlo!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon