Modli sa Božiu modlitbu

Modli sa Božiu modlitbu

„Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.“ (IZAIÁŠ 55:9, SEB)

Myslím si, že jedným z dôvodov, prečo sa niekedy cítime nenaplnení v modlitbe alebo cítime, ako keby modlitba nebola „dokončená“ je to, že trávime veľa času modlením sa našich modlitieb. Poviem vám však, že existuje lepší, oveľa efektívnejší spôsob a to – modliť sa Božie modlitby. Aby som bola k vám úprimná, ak sa ja modlím svoju modlitbu, môžem sa modliť aj pätnásť minút a stále cítim, akoby nebola dokončená. Ak ma však vedie Duch Svätý a modlím sa Božiu modlitbu, môžem sa pomodliť len dve vety a cítim sa úplne spokojná.

Zistila som, že ak sa modlím Duchom vedené modlitby, zvyčajne sú tieto modlitby jednoduchšie a kratšie. Sú priame, presné a vecné. Cítim sa spokojná, že úloha je naplnená, ak sa modlím Božím spôsobom, namiesto môjho vlastného. Keď sa modlíme svojim vlastným spôsobom, často sa modlíme za telesné veci a okolnosti, ale ak nás vedie Boh, ocitneme sa v modlitbe za veci večnosti, ako je napr. čistota našich myšlienok, postojov a za hlbší vzťah s Ním. Poproste Boha, aby vás naučil, ako sa modliť Jeho modlitby namiesto vašich vlastných, modlitba vás bude baviť a budete si ju užívať oveľa viac.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Modli sa Božie modlitby, nie svoje vlastné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon