Modli sa vytrvalo

Modli sa vytrvalo

Žiadate a nemáte, pretože si neprosíte. —JAKUB 4:2

Pred dvadsiatimi rokmi nasledujúca veta zmenila môj život: „Žiadate a nemáte, pretože si neprosíte.“ Tento krátky verš mi otvoril dvere, aby som objavila život-meniacu silu vytrvalej modlitby.

V tom čase som bola vystresovaná rôznymi vecami vo svojom živote. Snažila som sa, aby moja služba rástla. Nútila som svojho manžela, aby urobil to alebo tamto. Nútila som svoje deti, aby robili veci určitým spôsobom. Chcela som, aby ľudia robili veci, ktoré som chcela ja. Snažila som sa robiť úplne všetko sama. Ako predpokladáš, nefungovalo to!

Ako vyhorená, frustrovaná mladá kresťanka som si jedného dňa uvedomila, že žitie vo vlastnej sile je nanič.

Potrebovala som priniesť svoje problémy k Bohu. Inak povedané, potrebovala som sa viac modliť!

Keď rozumieme Božej láske a Jeho plánom pre nás, tak si začneme uvedomovať dvere, ktoré chce pre nás otvoriť. Tieto veci si uvedomíme len vtedy, keď s Ním budeme neustále rozprávať, počúvať Jeho hlas a rásť v hlbšom vzťahu s Ním.

V Matúšovi 7:7 nám Ježiš hovorí, „Proste a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klopte [patrične] a bude vám otvorené [dvere].“.

Veľakrát, keď sme na konci s trpezlivosťou, tak sa modlíme, ale keď na naše modlitby nedostaneme okamžitú odpoveď, tak to vzdáme. Chcem ťa dnes povzbudiť, aby si sa nielen modlil, ale aby si sa modlil vytrvalo. Nestresuj sa a nesnaž sa uskutočniť veci vo svojej sile. Daj všetko Bohu na modlitbe.

Pamätaj, On nám zasľúbil, že keď Ho hľadáme, nájdeme Ho. Poďme sa modliť a hľadať Ho celým naším srdcom.


Modlitba

Bože, pripomínaj mi, že mám prinášať svoje problémy Tebe. Som unavený žiť vo svojej vlastnej sile. Potrebujem Tvoje vedenie a Tvoje nasmerovanie. Denne Ťa budem hľadať a dôverovať Ti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon