Modlitba nemusí byť dlhá, aby bola plná moci

Modlitba nemusí byť dlhá, aby bola plná moci

„Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy prosili.“ (MATÚŠ 6:7-8)

Jednou z najväčších lží, ktoré satan hovorí ľuďom o modlitbe je, že modlitba musí trvať dlho. Prinúti vás myslieť si, že sa musíte modliť celé hodiny, kým sa naozaj začnete modliť. Avšak, z Božieho Slova a zo svojej skúsenosti viem, že modlitby nemusia byť dlhé, aby boli mocné. Dokonca ani nemusia byť krátke, aby boli mocné. Dĺžka našich modlitieb nijako nezmení Boha. Dôležité je len to, aby naše modlitby boli vedené Duchom, srdečné a motivované pravou vierou.

Verím, že sa môžeme tak zamotať do slov našich modlitieb, že nakoniec naše modlitby začnú strácať moc. Chcem znovu zdôrazniť, že určite nie je nič zlé na tom, že sa určitú dobu budete modliť dlhšie modlitby. Ako už bolo povedané, verím, že by sme si všetci mali nájsť čas na dlhšie spoločenstvo s Bohom a v modlitbe. Verím tiež, že naša ochota alebo neochota tráviť čas s Bohom určuje našu úroveň intimity s Ním. Ale neverím, že sa musíme namáhať vynaložiť určitý čas pokúšaním sa rozprávať a počúvať Boha, okrem času, keď sme vedení Duchom Svätým, len z dôvodu pocitu zodpovednosti alebo telesného vedenia. Ak si problémy v našom živote naozaj vyžadujú, aby sme sa veľmi dlho modlili a aby sme strávili dlhší čas počúvaním Božieho hlasu, potom do toho musíme investovať čas. Nemusíme však mať dlhšie modlitby, len aby sme naťahovali čas.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nech je tvoja modlitba vedená Duchom, z hĺbky srdca a prehlásená v skutočnej viere.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon