Nadprirodzená priazeň

Nadprirodzená priazeň

Lebo ty požehnáš [nekompromisne] spravodlivého [toho, kto je spravodlivý a v správnom postavení voči Tebe], ó, Hospodine, ľúbosťou ho objímeš (potešením a priazeň) ako štítom. ŽALM 5:13 (ROH)

Keď som prvýkrát začala slúžiť, mala som strach. Bála som sa odmietnutia. V tých časoch bolo robenie toho, čo som robila ja oveľa menej populárne, ako dnes, keď už je viac žien kazateliek. Takže, som sa sklonila a začala sa správať tak, ako som si myslela, že sa odo mňa očakávalo.

Problém bol v tom, že som sa snažila získať si priazeň u ľudí skrze moje vlastné skutky a to nefungovalo. Pokúšať sa získať priazeň svojou vlastnou silou je nielen ťažká práca, ale často je to aj zbytočné. Čím viac sa snažíte, tým menej ľudí to pritiahne.

V tom čase som nevedela nič o nadprirodzenej priazni. Nevedela som, že priazeň je súčasťou milosti. V skutočnosti sú v anglickom Novom zákone obidve slová – „milosť“ a „priazeň“ – preložené z gréckeho slova „charis“. Takže, Božia milosť je teda Božia priazeň. A Božia milosť spôsobuje, že sa v našom živote dejú veci, ktoré sa potrebujú diať. Milosť je Božia sila, ktorá prichádza skrze našu vieru a robí to, čo sami nedokážeme. Nie skrze ľudskú silu alebo ľudskú moc, ale skrze Ducha Svätého prijímame priazeň. Vďaka Božiemu Duchu milosti nachádzame priazeň u ľudí a u Boha.


Každý deň nahlas prehlasujte, že veríte, že máte priazeň u Boha a On vám dáva aj priazeň u ľudí! (Príslovia 3:4)

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon