Najväčšia Božia túžba

Najväčšia Božia túžba

„Hľa, panna počne a porodí syna, a nazvú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Bôh.“ (MATÚŠ 1:23)

Ježiš prišiel na svet, aby sme my mohli byť vykúpení z našich hriechov, aby sme spoznali Boha a zakúsili Jeho najlepšie v našich životoch. On chce mať s nami blízke spoločenstvo a chce, aby sme Ho pozvali do každej oblasti nášho života. Toto je dôvod, prečo je jedno z Božích mien Emanuel, čo znamená „Boh s nami.“ On chce byť s nami, v neustálej blízkosti našich životov. Chce, aby sme poznali Jeho hlas a nasledovali Ho.

Božia vôľa je, aby sme jasne počuli Jeho hlas. On nechce, aby sme žili v zmätku a strachu. Máme byť rozhodní, v bezpečí a slobodní. On chce, aby každý z nás naplnil svoje určenie a chodil v plnosti Jeho plánu pre neho.

Áno, môžeme počuť Boha osobným a dôverným spôsobom. Hĺbka nášho osobného vzťahu s Bohom je založená na dôvernej komunikácii s Ním. On k nám rozpráva, takže sme vedení obnovovaní, občerstvovaní a neustále oživovaní.

Prvým krokom k tomu, aby sme kohokoľvek (vrátane Boha) počuli, je, že musíme počúvať. Obráťte svoje ucho k Bohu a buďte v tichosti. Bude s vami rozprávať, aby vám povedal, že vás miluje. Boh chce naplniť vaše potreby a urobiť ešte oveľa viac, než si viete predstaviť (pozri Efežanom 3:20). On vás nikdy neopustí a nezanechá (pozri Židom 13:5). Počúvajte Ho a nasledujte Ho počas všetkých dní svojho života.

Paríte Bohu, ste jednou z Jeho ovečiek a ovečky poznajú hlas Pastiera – hlas cudzinca nebudú nasledovať (pozri Ján 10:14-15). Môžete počuť Boha, je to súčasťou vášho dedičstva ako kresťana. Nikdy tomu neprestaňte veriť!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Božím darom pre teba je nový život naplnený spravodlivosťou, pokojom, radosťou a dôvernosťou s Ním.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon