Najvyššia chvála Boha

Najvyššia chvála Boha

Svätí sa budú veseliť v sláve; plesať budú na svojich ležištiach. Vyvyšovanie silného Boha bude v ich hrdle a meč, ostrý na obe strany, v ich ruke, ŽALM 149:5-6 (ROH)

Mali by sme si vytvoriť zvyk ďakovať a chváliť Boha každé ráno hneď, ako sa zobudíme. Kým ešte ležíme v posteli, ďakujme a naplňme si myseľ Písmom.

Chvála porazí diabla rýchlejšie, než akýkoľvek iný bojový plán. Chvála je neviditeľný odev, ktorý si obliekame a chráni nás pred porážkou a negativitou v našej mysli. Avšak, musí to byť skutočná, srdečná chvála, nie len chvála na našich perách alebo nejaká metóda, ktorú budeme skúšať, či funguje. Boha chválime za zasľúbenia v Jeho Slove a za Jeho dobrotu.

Uctievanie je bojová pozícia! Keď uctievame Boha pre to, kým On je a pre Jeho vlastnosti, pre Jeho schopnosti a moc, približujeme sa k Nemu a nepriateľ je porazený.

Nikdy nemôžeme byť príliš vďační! Ďakujte Bohu celý deň a pamätajte na mnohé veci, ktoré pre vás urobil.


Boh nikdy neprehráva bitku. Má jasný bojový plán a keď Ho budeme nasledovať, vždy zvíťazíme.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon