Naozaj dôveruješ Bohu?

Naozaj dôveruješ Bohu?

„A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.“ (1. KORINŤANOM 15:58)

Schopnosť byť vytrvalým indikuje, že dôverujeme Pánovi. Zamyslite sa nad týmto: Ak by som povedala: „Dôverujem Bohu,“ ale potom som nervózna a rozrušená, v skutočnosti to poukazuje, že Bohu nedôverujem. Ak by som povedala: „Dôverujem Bohu,“ ale prepadám depresii a zúfalstvu, v skutočnosti Bohu nedôverujem. Ak naozaj dôverujeme Bohu, sme schopní vstúpiť do Jeho odpočinku a umožniť našim srdciam usadiť sa na mieste neotrasiteľnej dôvery v Neho. Nepriateľ úplne nezmizne, ale stane sa pre nás skôr nepríjemnosťou ako veľkým problémom.

Ako dlho budeme tu na zemi a budeme robiť všetko pre to, aby sme milovali a slúžili Bohu, tak dlho bude nepriateľ okolo nás obchádzať. Súčasťou Božieho plánu pre náš duchovný rast je rozvoj duchovných svalov, keď sa učíme odolávať nepriateľovi. Apoštol Pavol to pochopil, a preto sa nemodlil, aby ľudia nikdy nemali ťažkosti. Modlil sa aby mali vieru, aby boli vytrvalí a neochvejní a naozaj dôverovali Pánovi. Boh chce, aby ste vstúpili do Božieho odpočinku a On bude pre vás pracovať.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Naozaj dôveruj Pánovi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon