Nasleduješ Ducha Svätého alebo svoje emócie?

A tí, ktorí sú v tele [uspokojujú svoje chúťky a stimulujú svoju telesnú prirodzenosť], nemôžu sa ľúbiť Bohu. – RIMANOM 8:8

Veľa hovorím o tom, ako potrebujeme nasledovať Ducha a nie svoje emócie. Zistila som však, že veľa ľudí ani nechápe, ako naše emócie fungujú.

Emócie sú v oblasti duše. Naša duša je zložená z našej mysle, vôle a emócií – hovorí nám čo si myslíme, čo chceme a ako sa cítime. Z týchto troch oblastí duše pochádzajú naše pocity, ktoré sa najrýchlejšie vedia „prebudiť“.

Inými slovami povedané, múdrosť a rozlišovanie Ducha Svätého v našom duchu môžu byť ľahko prehlušené výkrikmi našich emócií.
Biblia hovorí, že tento „život v tele“ Boha neteší. To neznamená, že nás Boh nemiluje. Znamená to, že Ho to neuspokojí a ani nebude akceptovať telesné správanie.

Keď však pochopíš, ako negatívne emócie fungujú, tak ich môžeš premôcť. Naša duša môže byť silná, ale náš duch môže byť silnejší, ak ho posilníme trávením času v Božej prítomnosti. Choď dnes do Slova a dodaj svojmu duchu silu premôcť tvoje emócie.

Modlitba

Bože, nechcem dovoliť svojim emóciám premôcť môjho ducha. Keď s Tebou trávim čas a čítam Tvoje Slovo, daj mi silu, ktorú potrebujem, aby som bol vedený Duchom, nie svojimi pocitmi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon