Neboj sa

Neboj sa

„Lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím: Neboj sa, ja ti pomôžem!“ (IZAIÁŠ 41:13)

Keď sa snažíme nasledovať Ducha Svätého, niekedy narazíme na odpor a mnohokrát tento odpor prichádza v podobe strachu. Nielen v podobe veľkého strachu, ako je strach z prírodnej katastrofy, strašnej choroby, alebo niečoho iného, ale aj v podobe dotieravého pocitu úzkosti a nepokoja v bežných, normálnych veciach. Diabol sa nás snaží vystrašiť aj ohľadom modlenia sa v odvahe. On chce, aby sme pristupovali k Bohu skôr v strachu, ako vo viere.

Niektorí ľudia žijú každý deň pod neustálym tlakom malých obáv. Napríklad prehlasujú: „Bojím sa, že pri takejto premávke neprídem načas,“ alebo „Bojím sa, že pripálim praženicu,“ alebo „Obávam sa, že v sobotu počas futbalového zápasu bude pršať.“ Tieto každodenné obavy sú naozaj malé, ale stále sú to obavy. Neustále bránia životnému štýlu počúvania Božieho hlasu tým, že zamerajú ľudí na ich starosti. Namiesto toho, aby sme nepriateľovi dovolili, aby na nás tlačil skrze tieto malé veci a nakazil naše životy neustálymi obavami, musíme sa modliť a dôverovať Bohu.

Moje motto je: „Modli sa za všetko a ničoho sa neboj.“ Keď rozvíjame životný štýl rozprávania a počúvania Boha, budeme musieť agresívne odolávať malým obavám, zvykom a myšlienkovým modelom, ktoré nepropagujú a nepodporujú modlitbu. Duch Svätý nám v tom chce pomôcť, a preto Ho musíme požiadať, aby nás vyviedol od negatívnych návykov k pozitívnemu postoju, ktorý nás celý deň udrží napojených na Boha vo viere. Ak dovolíme Duchu Svätému viesť nás takýmto spôsobom, potom sa naše modlitby a schopnosť počuť od Boha stanú rovnako ľahké a obvyklé ako dýchanie.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Modli sa za všetko a neboj sa ničoho.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon